In Design i srpski jezik

Kako doći do naših oblika kurzivnih slova г, д, п i т u Adobe CS programima?


Slobodan Selenić (1936-1994)

Podsećanje na pionirski rad
na polju dizajna u Srbiji
od 1960-90


Rekonstrukcija rukopisa
Nikole Tesle

Na osnovu muzejskih dokumenata ispisanih rukom Nikole Tesle napravljeno je tipografsko pismo


Vukova ćirilica

Vukova azbuka ima šest slova kojih do njegove reforme nije bilo u građanskom pismu


Pola Šer: Upoznavanje poznatih sa nepoznatim pismom

Gost Publikumovog kalendara
i gost Beograda prošlog meseca bila je Pola Šer


Kad si neodlučan,
stavi Helvetiku

Ove godine na mnogim festivalima pojaviće se film posvećen pismu Helvetika


O personalnim fontovima

Prevođenje rukopisa u personalni font predstavlja pokušaj da se u kompjuterski slog unese lična nota


Tipografska larma

Tipografija s početka 20. veka ne može se posmatrati odvojeno od razvoja svih ostalih grana umetnosti


Poezija nevidljive tipografije

Beatris Vord, poznata i pod imenom Pol Božon, smatra se »prvom damom tipografije«


Upotreba srpske ćirilice na računarima

Mnogi korisnici programa za slaganje teksta uočili su problem sa ćiriličnim kurzivnim slovima t, p, g, d


Reči o slovima Miloša Ćirića

Ćira je bio zaljubljenik u slova. Za njega su ona bila najčistija grafika i najčistija komunikacija


Miroslavljevo jevanđelje u tipografiji

Miroslavljevo jevanđelje je najstariji srpski ćirilični rukopis i tema različitih tipografskih interpretacija.


Reforme Petra Velikog

Na kraju sedamnaestog veka Petar I Veliki stvorio je moćnu državu. Među značajnijim njegovim zaslugama je reforma pisma za štampanje knjiga.

Miloš Ćirić (1931–1999)

O autorskim knjigama
Miloša Ćirića. Ovde su predstavljene neke od tih knjiga.


Od Ćirila do Orfelina

Danas prilično tačno možemo utvrditi vreme nastanka prvog slovenskog pisma. Ostalo je pitanje — ko je njegov tvorac?

Nikolaus Jenson

Jenson je bio izdavač, štampar i autor pisma. Knjige koje je izdavao bile su štampane antikvom koju je sam izrezao.


Mali osvrt na veštinu oblikovanja knjige

Oblikovanje knjige je složen poduhvat. Izgled knjiga uvek je bio u skladu sa aktuelnim umetničkim pravcima.


Tipografija i rukopis

Prva tipografska pisma su svojim oblicima u najvećoj meri imitirala rukopisna pisma svog vremena.

<<  |  1    2  |  >>