Радионица ћирилице у Сплиту

Академија умјетности у Сплиту
1 – 5. марта 2016, под руководством Иље Рудермана.


Две радионице – Скопље

У организацији групе Creative Exchange, одржана је hand lettering радионица у Скопљу.


Две радионице – Софија

Од 12-20. јуна у Софији се одржавао Typefest, на коме је била и Sketching радионица


Загонетке и брзалице

Радионица писма на Летњој школи Универзитета уметности, јули 2013, Тршић

Типоберба 2012.

Друга типографска радионица
у организацији Типометра одржана је у септембру
у Тршићу

Типографска берба

Прва типографска радионица
у организацији Типометра одржана је у септембру
у етно-селу Латковац

Типо Брда 08

Учесници зимске радионице у Тренти ове године су пројектовали натписе за куће у селу Чигањ

Типо Брда 07

У знаку броја четрнаест, типографска радионица у Каверљагу, Словенија


Типо Брда 06

Утисци из овогодишње типографске радионице у Каверљагу, Словенија


<<  |  1    2  |  >>