ЋИРИЛИЦА НА ПОКЛОН

Лингва РНИДС, писмо за интернет и штампу

Типометар и РНИДС вам поклањају 22 фонта типографског писма Лингва РНИДС аутора Петра Василића, у форматима који се користе на интернету и
у штампи.

Фамилија Лингва РНИДС састоји се из двадесет два фонта: Lingva RNIDS Hairline,  Lingva RNIDS Thin, Lingva RNIDS Extra Light, Lingva RNIDS Light, Lingva RNIDS-Regular, Lingva RNIDS Medium, Lingva RNIDS Semi Bold, Lingva RNIDS Bold, Lingva RNIDS Extra Bold, Lingva RNIDS Black, Lingva RNIDS Extra Black, Lingva RNIDS Hairline Italic,  Lingva RNIDS Thin Italic, Lingva RNIDS Extra Light Italic, Lingva RNIDS Light Italic, Lingva RNIDS Italic, Lingva RNIDS Medium Italic, Lingva RNIDS Semi Bold Italic, Lingva RNIDS Bold Italic, Lingva RNIDS Extra Bold Italic, Lingva RNIDS Black Italic и Lingva RNIDS Extra Black Italic. у .otf и .woff2 формату.

Преузмите фонтове писма Лингва РНИДС у OpenType и веб формату:

LingvaRNIDS-otf.zip, 775 kb
LingvaRNIDS-woff2.zip, 698 kb

Преузимањем фонтова прихватате услове коришћења.

Распакујте otf фонтове и инсталирајте их у систем на уобичајен начин. Слова ћирилице добићете коришћењем тастатуре Serbian (Cyrillic).

Фонтове у woff2 формату распакујте и укључите у своју интернет страну, уз помоћ приложеног css кода.

Уколико имате проблема са инсталацијом фонтова или нека друга питања или примедбе, пишите на адресу: komentar@tipometar.org


На иницијативу фондације РНИДС (Регистар националног интернет домена Србије), пројекат „Ћирилице на поклон” добио је наставак у 2019. години. РНИДС је и 2020. финансирао израду једне фамилије фонтова која је стављена на слободно располагање свим заинтересованим корисницима. У питању су фонтови који садрже ћирилицу и латиницу, али су намењени подједнако за коришћење на екранима и у штампи. Претходних година фамилије су садржале 4 основна фонта у две тежине. Одлуком РНИДС-а из 2023. године, откупљени су додатни фонтови, па су сада на располагању 22 фонта у 11 тежина писма Лингва РНИДС, што доприноси знатно већој употребљивости овог писма, посебно у области графичког дизајна.

„Ћирилице на поклон” је пројекат Типометра који је трајао десет година (2006–2015), током којих је реализовано 10 фамилија БГ фонтова. Ови фонтови могу се преузети са сајта Типометар и бесплатно користити за све намене.


Лингва РНИДС је серифно типографско писмо прелазног типа, изведено у усправном и курзивном облику. Већа и мања тежина овог писма су погодне
за наслове и за крупнији приказ, док је нормална тежина читљива и у ситнијим текстовима.

Више о особинама писма Лингва РНИДС