Lingva RNIDS Thin, Lingva RNIDS,
Lingva RNIDS Bold

Серифно писмо прелазног типа.

X-висина није превелика али су мала слова довољно крупна да текст може да се сложи ситнијом величином. Нешто већа висина горњих продужетака, у петолинијском систему, омогућава да се слова која су слична по облику јасније разликују.

Најмања тежина писма има скоро монолинеарне стубове. Погодна је за наслове, а поред већих тежина се постиже фин контраст.

Нормална тежина писма је погодна за ситније текстове, који се дуже читају.

Већа тежина писма је погодна за наслове, за крупнији приказ и за истицање речи у тексту.


Lingva RNIDS Italic

Курзив је хуманистичког типа и облици слова се разликују од усправне варијанте.

Пропорције слова у курзиву су мало уже од усправне варијанте.

Нагиб слова је 8°.

Облици су благо изломљени и четвртасти.

Hamburgefontsiv
Будимфештанско


Hamburgefontsiv
Будимфештанско


Hamburgefontsiv
Будимфештанско


Hamburgefontsiv
Будимфештанско