типометар : репринт : седам слова, од дрвета до пиксела
english