Настао да постоји у cyber свету, са тенденцијом да емигрира у опипљиве просторе, и своју акумулативну енергију прошири на испечатиране типографске светове, уз жељу да се створено запази, а нестворено пробуди и роди.

Типометар је независна репрезентација у служби Словне науке. Покушава да исплива из, прашином покривених, тумачења, и дa једно шире значење вековима старој техници, поставивши је на путању коју заслужује у савременим кретањима, и јасно означи место, које већ има, у дигиталним просторима.

Типометарски свет са својим колумнама, темама, фонтовима, писмима и осталим садржајима, отворен је за креативне акције, дијалоге и размишљања свих оних који су непосредно или посредно део света савременог комуникацијског естетицизирања, стремивши ка развијању практичне и теоретске типографске свести.

Колико дубоко будемо живели типографију, толико ће и она живети нас!

уредништво:
Оливера Стојадиновић
Јана Оршолић
Оливера Батајић

аутори:
Стјепан Филеки
Илија Кнежевић
Растко Ћирић
Ален Хејли
Игор Оршолић
Славко Миленковић
Соња Ћирић
Слободан Миладинов
Ведран Ераковић
Олга Рељић
Марко Миланковић
Јелена Дробац
Немања Јоановић
Вукан Ћирић
Луцијан Братуш
Ирена Миленковић
Катарина Мано-Зиси
Јелена Благојевић
Ненад Николић
Братислав Миленковић
Ивана Ћировић
Маријана Оршолић
Стеван Ивић
Марија Рњак
Александра Јованић

прeводиоци:
Данијела Томазовић
Весна Јанковић

пријатељска помоћ:
Димитрије Стаменовић
Иван Миленковић

ТИПОМЕТАР КОМЕНТАР