Фамилија Оптина

Сансериф: нема серифе.

Облик: усправан

Тежине: 100 (Thin), 400 (Regular), 700 (Bold), 900 (Black).

Оптичке величине: 8 (Micro), 16 (Regular), 48 (Display).

Линеаран карактер: танки и дебели потези су слични по дебљини у мањим тежинама.

Петолинијски систем: горњи продужеци су нешто виши од великих слова.

Тело слова: у мањим оптичким величинама тело је веће, а продужеци краћи, у односу на висину писма, па је писмо читљивије, док је у већим величинама тело мање.

Пропорције писма су проширене у мањим оптичким величинама, што додатно доприноси читљивости.

Размаци, интерпункција и детаљи су увећани у мањим оптичким величинама.

Оптина варијабилни фонт

Варијабилни фонт садржи у једном запису једну или више фамилија фонтова, зависно од броја оса по којима се мењају особине појединачних фонтова. Користи се на интернету, на претраживачима који препознају варијабилни формат.

Осе: тежина (wght) и оптичка величина (opsz).

Тежине: од 100 (Thin) до 900 (Black).

Оптичке величине: од 8 (Micro) до 48 (Display).

Избор фонта: било која комбинација тежине и оптичке величине у предвиђеним распонима.

Micro

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Regular

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Display

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско