latinica    english

DIJAKRITIKA
Pismo za evropski kulturni prostor

autor: Olivera Stojadinović

Realizaciju ovog projekta podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Uspravnom fontu Dijakritika koji je realizovan u 2017. godini i kurzivnom iz 2018. godine, sada se pridružuje i uspravni font u većoj težini – bold. Familija Dijakritika sada se sastoji iz tri fonta: Dijakritika-Regular, Dijakritika-Italic i Dijakritika-Bold u .otf i .woff2 formatu.

Preuzmite fontove pisma Dijakritika u OpenType i veb formatu:

Dijakritika-otf.zip, 202 kb
Dijakritika-woff2.zip, 174 kb

Preuzimanjem fonta prihvatate uslove korišćenja.

Raspakujte otf fontove i instalirajte ih u sistem na uobičajen način. Slova ćirilice dobićete korišćenjem tastature Serbian (Cyrillic), a slova latinice i grčkog korišćenjem odgovarajućih tastatura.

Ruska i bugarska varijante ćirilice dobijaju se biranjem odgovarajućeg jezika u programu InDesign. U programu Microsoft Word, počev od verzije 2010, ćirilica za ove jezike može se dobiti uključivanj funkcija Stylistic set ss03, odnosno ss04. Na vebu se lokalne varijante dobijaju dodavanjem koda za ove jezike.

Fontove u woff2 formatu raspakujte i uključite u svoju internet stranu, uz pomoć priloženog css koda.

Ukoliko imate problema sa instalacijom fontova ili neka druga pitanja ili primedbe, pišite na adresu: komentar@tipometar.org

Molimo stare korisnike da preuzmu nove verzije fontova, pošto su unete neke izmene i dodata su, u sva tri fonta, slova bugarske ćirilice.

Dijakritika

Dijakritika je serifno pismo u uspravnom obliku u dve težine i kurzivnom obliku u osnovnoj težini, predviđeno za upotrebu u štampi i na internetu. Sadrži sva slova potrebna za jezike evropskog kulturnog područja (ćirilica, latinica, grčki), kao i stare oblike ćirilice.

Posebna osobina ovog pisma je mogućnost kombinovanja svih slova sa kombinujućim dijakriticima. Unikod tabele predviđaju mesta za osnovna slova savremene i stare ćirilice, latinice i grčkog, kao i za sve potrebne dijakritike, akcente i nadredne znake. Postoje mesta i za mnogobrojna slova sa dijakriticima, ali, ne postoje posebna mesta za sve kombinacije koje se javljaju u praksi.

Fontovi Dijakritika koriste OpenType funkciju (mark positioning) koja omogućava kombinovanje svakog slova sa bilo kojim izabranim dijakrititikom ili nadrednim znakom. Štaviše, moguće je i superpozicioniranje nadrednih znakova (funkcija mark to mark), što se često javlja u starim ćirilskim rukopisima, a što je, do sada, bio teško interpretirati u tipografiji.

Ove funkcije mogu se realizovati u svim programima koji podržavaju OpenType programiranje, a to su prvenstveno Adobe grafički paketi, dok su na internetu uvek dostupne, bez posebnih podešavanja.

Akcentovano slovo dobija se tako što se prvo otkuca osnovno slovo, a zatim se izabere odgovarajući kombinujući akcenat, ili više njih, redom, iz tabele sa znacima (područje punctuation, combining diacritical marks).

Dvostruki akcenti (psili pneumata grave i psili pneumata acute) dobijaju se na vebu biranjem akcenta Combining Cyrillic Psili Pneumata (uni0486), a zatim kombinujućeg akcenta gravecomb, odnosno, acutecomb. U programu InDesignmogu se birati i složeni akcenti psilipneumata_grave i psilipneumata_acute, sa palete Glyphs.

Opentajp funkcije, kao što su razlomci, kurentni ili tabelarni brojevi na vebu se dobijaju formiranjem klasa u kojima se uključuju odgovarajuće funkcije (prema primerima u priloženoj css datoteci). Poželjno je uključiti kern, a funkcije mark i mkmk su same po sebi uključene. Lokalizovane forme (ruska i bugarska ćirilica) dobijaju se označavanjem odgovarajućeg jezika u kodu.

U programu InDesign opentajp funkcije se uključuju preko odgovarajućeg panela. Kern, mark i mkmk nije potrebno posebno uključivati, a lokalizacija se dobija izborom odgovarajućeg jezika.

U programu Microsoft Word moguće je uključiti samo neke opentajp funkcije: Stylistic set i kern, dok mark i mkmk funkcije rade samo sa određenim kombinacijama slova i akcenata.


        ilustracije : 1

        Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju