latinica    english

ДИЈАКРИТИКА
Писмо за европски културни простор

аутор: Оливера Стојадиновић

Реализацију овог пројекта подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

Усправном фонту Дијакритика који је реализован у 2017. години и курзивном из 2018. године, сада се придружује и усправни фонт у већој тежини – болд. Фамилија Дијакритика сада се састоји из три фонта: Dijakritika-Regular, Dijakritika-Italic и Dijakritika-Bold у .otf и .woff2 формату.

Преузмите фонтове писма Дијакритика у OpenType и веб формату:

Dijakritika-otf.zip, 202 kb
Dijakritika-woff2.zip, 174 kb

Преузимањем фонта прихватате услове коришћења.

Распакујте otf фонтове и инсталирајте их у систем на уобичајен начин. Слова ћирилице добићете коришћењем тастатуре Serbian (Cyrillic), а слова латинице и грчког коришћењем одговарајућих тастатура.

Руска и бугарска варијанте ћирилице добијају се бирањем одговарајућег језика у програму InDesign. У програму Microsoft Word, почев од верзије 2010, ћирилица за ове језике може се добити укључивањ функција Stylistic set ss03, односно ss04. На вебу се локалне варијанте добијају додавањем кода за ове језике.

Фонтове у woff2 формату распакујте и укључите у своју интернет страну, уз помоћ приложеног css кода.

Уколико имате проблема са инсталацијом фонтова или нека друга питања или примедбе, пишите на адресу: komentar@tipometar.org

Молимо старе кориснике да преузму нове верзије фонтова, пошто су унете неке измене и додата су, у сва три фонта, слова бугарске ћирилице.

Дијакритика

Дијакритика је серифно писмо у усправном облику у две тежине и курзивном облику у основној тежини, предвиђено за употребу у штампи и на интернету. Садржи сва слова потребна за језике европског културног подручја (ћирилица, латиница, грчки), као и старе облике ћирилице.

Посебна особина овог писма је могућност комбиновања свих слова са комбинујућим дијакритицима. Уникод табеле предвиђају места за основна слова савремене и старе ћирилице, латинице и грчког, као и за све потребне дијакритике, акценте и надредне знаке. Постоје места и за многобројна слова са дијакритицима, али, не постоје посебна места за све комбинације које се јављају у пракси.

Фонтови Дијакритика користе OpenType функцију (mark positioning) која омогућава комбиновање сваког слова са било којим изабраним дијакрититиком или надредним знаком. Штавише, могуће је и суперпозиционирање надредних знакова (функција mark to mark), што се често јавља у старим ћирилским рукописима, а што је, до сада, био тешко интерпретирати у типографији.

Ове функције могу се реализовати у свим програмима који подржавају OpenType програмирање, а то су првенствено Adobe графички пакети, док су на интернету увек доступне, без посебних подешавања.

Акцентовано слово добија се тако што се прво откуца основно слово, а затим се изабере одговарајући комбинујући акценат, или више њих, редом, из табеле са знацима (подручје punctuation, combining diacritical marks).

Двоструки акценти (psili pneumata grave и psili pneumata acute) добијају се на вебу бирањем акцента Combining Cyrillic Psili Pneumata (uni0486), а затим комбинујућег акцента gravecomb, односно, acutecomb. У програму InDesignмогу се бирати и сложени акценти psilipneumata_grave и psilipneumata_acute, са палете Glyphs.

Опентајп функције, као што су разломци, курентни или табеларни бројеви на вебу се добијају формирањем класа у којима се укључују одговарајуће функције (према примерима у приложеној css датотеци). Пожељно је укључити керн, а функције mark и mkmk су саме по себи укључене. Локализоване форме (руска и бугарска ћирилица) добијају се означавањем одговарајућег језика у коду.

У програму InDesign опентајп функције се укључују преко одговарајућег панела. Керн, mark и mkmk није потребно посебно укључивати, а локализација се добија избором одговарајућег језика.

У програму Microsoft Word могуће је укључити само неке опентајп функције: Stylistic set и kern, док mark и mkmk функције раде само са одређеним комбинацијама слова и акцената.


        илустрације : 1

        За детаљан приказ кликните на илустрацију