Areal RNIDS, Areal RNIDS Bold

Слабсериф: серифи (стопице) и танки потези су сличне дебљине. Серифи су равни и оштро се спајају са стубовима.

Мали контраст: танки и дебели потези се мало разликују по дебљини у основној тежини.

Петолинијски систем: горњи продужеци су нешто виши од великих слова.

Тело слова је веће, а продужеци краћи, у односу на висину писма, па је писмо читљивије у малим величинама.

Пропорције писма су проширене, што додатно доприноси читљивости.

Areal RNIDS Italic, Areal RNIDS Bold Italic

Хуманистички курзив – разликује се по стилу од усправног писма.

Нагиб: 8,5°.

Пропорције су проширене.

Облици су заобљени.

Серифи су хоризонтални и равни.

Светао утисак и добра читљивост.

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско

Hamburgefontsiv
Будимфештанско