TIPOGRAFSKA BERBA
Radionica tipografske ćirilice

autor: Vedran Eraković
fotografije: Vedran Eraković, Ivana Ćirović


Prva tipografska radionica u organizaciji Tipometra održana je od 16. do 23. septembra u etno-selu Latkovac, koje vodi porodica Knežević na čelu sa Sanjom, izvršnim direktorom. Selo je udaljeno desetak minuta vožnje od centra Aleksandrovca, a smešteno je u podnožju planina Kopaonik, Goč i Željin na nadmorskoj visini od 430 metara.

Radionicu je činilo jedanaest učesnika, uglavnom bivših i sadašnjih studenata Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda. Ivani Ćirović, kao organizatoru radionice, glavna, ali ne i jedina briga bila je da se sve odvija po planu, kako pre, tako i tokom trajanja radionice. Meni je pripala čast da budem mentor i predavač.

Cilj radionice je bio da se kroz praktičan rad, razmenu znanja i iskustava, kao i stručna teorijska predavanja, omogući studentima da prošire svoja znanja o ćiriličnom pismu, kao i o pismu uopšte. Zatim, upoznavanje sa kulturnim sadržajima i turističkim potencijalima mesta. Vreme održavanja radionice smo uskladili sa danima berbe grožđa, 48. Župskom berbom, manifestacijom koja se tradicionalno svake godine održava u Aleksandrovcu. Posetili smo Muzej vinarstva i vinogradarstva, kao i Zavičajni muzej Župe, a ostvarili smo kontakte i dogovorili buduću saradnju sa direktorom Turističke organizacije Aleksandrovca Vladimirom Raškovićem i kustosom Zavičajnog muzeja, Ivanom Brborićem.

Najveći deo vremena je iskorišćen za praktičan rad na izradi pisama. Učesnici su oblikovali fontove po sopstvenom senzibilitetu, a rad se odvijao tokom čitavog dana.

Uveče su prikazivani filmovi o tipografiji i dizajnu tipografskih pisama, a održano je i predavanje o osnovama naprednog programiranja, koje dizajnerima omogućava izradu »pametnih Open Type fontova«, što trenutno spada u najn ovija dostignuća iz ove oblasti. Namera je bila da učesnici saznaju i neke stvari koje nemaju prilike da uče u okviru osnovnih studija na fakultetu. Projektor za potrebe predavanja nam je ustupio direktor Srednje škole Sveti Trifun, Branko Rajčić.

Takođe, posebna pažnja je posvećena radu sa multi-master fontovima, koj i se koriste za izrad u obimnijih familija sa više težina i varijacija.

Akcenat je tokom radionice bio na ćiriličnom pismu, ali je namera da svi fontovi uskoro dobiju i latiničnu kodnu stranu.

Pokrovitelj radionice je Ministarstvo kulture Srbije. Prezentacije tipografskih pisama biće izložene na Beogradskom sajmu knjiga, od 23. do 30. oktobra.


Učesnici radionice:

Tamara Brčić
Sanja Grbić
Marija Dimić
Nemanja Joanović
Ilija Lazarević
Marijana Oršolić
Tamara Pešić
Tanja Stevanović
Nikola Stojanović
Ivana Ćirović
Vedran Eraković


ĆIRILICE IZ LATKOVCA

autor: Olivera Stojadinović


Vidljivi rezultat sedmodnevnog rada učesnika su originalna tipografska pisma koja su realizovana tokom trajanja radionice, a koja će, po završetku, biti koristan doprinos domaćem fondu tipografskih ćirilica. Manje vidljiv, ali, možda, još važniji je podsticaj koji je pružen mladim autorima da po završetku studija nastave da se usavršavaju u ovom poslu za koji je potrebno mnogo znanja, ljubavi i strpljenja, a koji je od velikog značaja za našu savremenu kulturu.

Nekoliko učesnika spremilo je, posebno za radionicu, skice za nova pisma. Nikola Stojanović autor je robusnog slab-serifa Pleh, a Ilija Lazarević je započeo serifni font Eter pogodan za tekst u manjim veličinama. Slatkovac, rukopisni kurziv sa ukrasnim verzalima delo je talentovanog kaligrafa Marije Dimić. Tanja Stevanović i Sanja Grbić realizovale su svoja prva pisma. Prozračno pismo Tikvica zasniva se na slobodnim rukom ispisanim slovima, dok je masivna kapitala Latko, skicirana pomoću debelog flomastera, po svemu njegova sušta suprotnost. Tamara Pešić je svom uspravnom fontu Bastila priključila kurzivnog parnjaka. Marijana Oršolić je od svog dinamičnog sanserifa Nioka razvila familiju sa rasponom od više težina koristeći postupak multi-mastera. Istu tehniku Tamara Brčić je primenila na ranije napravljeno rukopisno pismo Mališa, a Nemanja Joanović je dodao veće težine uspravnom pismu svoje knjižne familije Minka. Ivana Ćirović, ovogodišnji autor BG ćirilica, podešavala je fontove familije Platan BG formirajući kern tabele pomoću klasa.

Unapred se radujemo sledećoj radionici i novim ćirilicama!