latinica    english

ВУК
Реконструкција рукописа
Вука Стефановића Караџића
Марија Рњак
и Ведран Ераковић

29. фебруар – 12. март 2016.
Галерија Графички колектив, Београд

Типографско писмо Вук представља реконструкцију рукописа Вука Стефановића Караџића, на основу оригиналних докумената који се чувају у архиви Српске академије наука и уметности у Београду.

Пројекат је започет средином 2012, а завршен је ове године. Вуков рукопис се временом мењао, па је током рада на пројекту било неопходно прегледати на стотине Вукових докумената, писама и белешки, како би се одабрале најпогодније варијанте и издвојила појединачна слова. Водило се рачуна о томе да текст буде лак за читање, како би фонт био употребљивији, па су изабране оне словне форме које потичу из Вуковог зрелог периода, јер представљају комбинацију спонтаног, а истовремено контролисаног потеза. Након тога, уследио је дуготрајан рад на подешавању цртежа, размака и керна у програмима за обраду слика и пројектовање писама.

Специфичност овог типографског писма огледа се у томе што свако слово и знак постоји у неколико различитих варијанти. Ове варијанте се смењују по утврђеном редоследу, у зависности од тога да ли се слово које уносимо у текст налази на почетку, на крају или у средини речи, као и на основу словних облика који се налазе у његовом непосредном окружењу. Захваљујући обимном и сложеном OpenType програмирању, исти облик се не може појавити пре него што се искористе све његове варијанте. На тај начин, ово типографско писмо верно имитира писање руком, односно, поштује све одлике Вуковог личног рукописа. Чак и датуми имају специфичан изглед, онако како их је Вук писао, а корисник фонта може на врло једноставан начин да приступи и различитим варијантама Вуковог потписа – ћириличном, латиничном, на српском и на немачком језику. Захваљујући поменутим особинама, текстови сложени овим писмом изгледају као да их је заиста написао Вук С. Караџић.

Типографско писмо Вук садржи сва слова и знакове који су неопходни да би се писало на великом броју значајних светских језика, чиме се отвара могућност за његово коришћење и ван граница наше земље, и самим тим, ширег промовисања наше културе.

Намера аутора је да овим пројектом подсете на значај Вуковог рада, као и да допринесу додатном интересовању за његов живот и дело, наше наслеђе и писмо.