Испробајте писмо Гуги

Type bellow to try Gugi typeface


Брза вижљаста лија хоће да ђипи преко…

The quick brown fox jumps over a lazy dog!

Љубичасти јеж из фиоке хоће да пецне…

Pack my box with five dozen liquor jugs.