Gugi, Gugi Bold – карактеристике:

Сансериф рукописног типа, заобљених потеза.

Пропорције: Мала слова имају шире пропорције које их чине читким и прегледним. Специфично је што су за разлику од њих велика слова ужих пропорција. Упркос томе, слова су усклађена тако да чине занимљиву целину.

Однос висина: висина великих слова је повећана у односу на типографске стандарде, па сужене пропорције доприносе томе да велика слова буду у складу са малим словима.

Карактер писма: форме су једноставне и креиране са дозом наивности. Неправилности су намерно задржане, водећи рачуна о препознатљивости и јасноћи знакова. Слова не стоје сасвим прецизно на истој линији – неки знакови су незнатно спуштени, док неки стоје више, у циљу вернијег имитирања рукописа.

Додатне могућности: писмо Гуги опремљено је знатним бројем алтернативних облика који се могу користити укључивањем OpenType функција као што су контекстуалне алтернативе или стилски скупови. Поред тога, укључивањем једног од стилских скупова, мала слова се додатно померају по вертикали, односно креира се утисак да она скакућу.

Gugi Italic, Gugi Bold Italic
– карактеристике:

Курзив је рукописног типа, усклађен са усправном варијантом, садржи облике слова који одговарају српском језику.

Пропорције и односи висина: као код усправне варијанте писма, мала слова су ширих, а велика ужих пропорција.

Нагиб: слова су блажег нагиба, при чему он понекад варира, услед спонтаног карактера писма. Најчешће је 7-8°.

Својства облика: потези су монолинеарни и заобљених крајева као и код усправне варијанте, али за разлику од њих имају савијене крајеве. Иако садрже неправилности, облици слова следе структуру правих курзива који се разликују од усправних варијанти.

Додатне могућности: курзив има исти број алтернативних облика као и усправна варијанта и могућност додатне динамике малих слова помоћу OpenType функција.

Јingleheimer Schmidt
Из села штрумпфова

Јingleheimer Schmidt
Из села штрумпфова

Јingleheimer Schmidt
Из села штрумпфова

Јingleheimer Schmidt
Из села штрумпфова