MULTI-MASTER NA FPU
Olivera Stojadinović

Signum 8
Časopis Grafičkog odseka
Fakulteta primenjenih umetnosti
oktobar 2015.

Multi-master je postupak pomoću koga se može razviti familija fontova iz dva osnovna, fonta koji se nazivaju masteri. Oba fonta rade se zajedno, u istom zapisu, što obezbeđuje da svi oblici imaju isti broj tačaka i tangenti, kao i zajedničke osobine.

Iz dva mastera mogu se izvesti, interpolacijom, fontovi koji se nalaze između mastera, a ekstrapolacijom i oni koji su izvan intervala između njih. Osim što proširuje skalu multi-master fontova, oblici koji se dobijaju ekstrapolacijom služe i za kontrolu usklađenosti mastera, pošto su greške i razlike, koje su na masterima neprimetne, na krajnjim oblicima izraženije i vidljivije.
Osobine koje se variraju mogu biti: težina, širina, optička veličina ili stil. Korišćenjem više mastera može se varirati više osobina, pa je moguće izvesti fontove koji imaju željeni procenat svake od tih osobina.

Prvu multi-master familiju na Fakultetu primenjenih umetnosti uradio je Vedran Eraković (sada docent na predmetu Pismo) kao deo svog magistarskog rada (2006-2009. godine). To je familija knjižnih fontova Adamant, predviđena za korišćenje u manjim veličinama, pogodna za novinski slog. Sastoji se iz dve multi-master familije, uspravne i kurzivne, dok je promenljiva osobina težina. Pismo karakterišu kratki gornji i donji produžeci i robusni detalji, a kontrast između poteza se povećava pri porastu težine. Familija Adamant u šest težina danas je deo ponude izdavača Parachute, a četiri fonta pod nazivom Adamant BG mogu se dobiti besplatno preko sajta Tipometar od 2008. godine. Adamant je rađen od početka kao multi-master. Prvo su urađeni masteri u osnovnoj težini, normal i italik, a iz njih su izvedeni masteri veće težine.

Sledeće pismo u multi-master formatu nastalo je adaptacijom postojećih fontova familije Neoplanta autora Stjepana Filekija. Ovo pismo izvorno je izvedeno u tri težine koje su rađene kao nezavisni fontovi, pa su među njima postojale određene stilske razlike koje nisu mogle da se ujednače njihovim direktnim ubacivanjem u multi-master matricu. Da bi se dobile dodatne težine upotrebljene su svetle verzije Neoplante u uspravnom i kurzivnom obliku, a teži masteri su dodati vizuelnim poređenjem sa originalnom medijum i bold težinom. Tokom usklađivanja vršene su i određene izmene na osnovnom masteru, pa krajnji rezultat, iako u duhu veran originalu, ima novu vrednost i razlikuje se u detaljima od početnih fontova. Karakteristika ove familije su tanki horizontalni potezi i serifi, ko­ji se neznatno proširuju u težem masteru, dok se stubovi ojačavaju u mnogo većoj meri, čime se kontrast intezivira u većim težinama. Iz multi-mastera dobijena su četiri fonta, odnosno dve težine familije Neoplanta BG, koja je dostupna za besplatno korišćenje od 2009. godine.

Ivana Ćirović diplomirala je 2010. godine, a deo njenog završnog rada bio je semiserif Malaga u uspravnom i kurzivnom obliku. To je bila osnova za multi-master familiju, kasnije preimenovanu u Platan, koja je završena 2011. godine. Ove fontove karakterišu izduženi oblici slova, umeren kontrast i geometrizovani detalji. Pod nazivom Platan BG može se dobiti besplatno na sajtu Tipometar.

Diplomac iz 2011. godine, Marijana Oršolić, u završnoj godini je kreirala uspravni linearni sanserif Nioka u dve ekstremne težine (Thin i Fat), a zatim je dodala i Regular, mehaničkim proširivanjem poteza prvog fonta. Od dve veće težine formiran je multi-master. Tokom sledeće godine dodat je i italik, takođe u multi-master obliku. Na radionici Tipoklinika, u Sloveniji, 2012. godine, Tomato Košir, mentor radionice, predložio je da se na težem masteru poveća telo malog slova i olakšaju spojevi poteza zaobljenim usecima (ink traps). Njegov predlog je bila i izmena imena pisma u Nioki. Na radionici Tipoberba, uz pomoć Vedrana Erakovića, urađeni su razmaci i kern upotrebom klasa. Tri fonta ove familije čine pismo Nioki BG.

Na radionici Tipoberba 2011. godine, Nemanja Joanović je iskoristio uspravni font svoje knjižne familije Minka iz 2009. godine da od njega dobije veći raspon težina pomoću multi-mastera, za sada samo ćirilicu. Istim metodom Tamara Brčić je svoj rukopisni font Mališa pretvorila u familiju sa više težina.

Tamara Pešić i Ilija Lazarević su svoja uspravna knjižna pisma Kareta i Ivica proširili u familije. Za familiju Kareta Tamara Pešić je 2013. godine dobila nagradu Golden Bra u kategoriji Tipografija na slovenačkom konkursu Magdalena, a ubrzo zatim i prvo mesto na tipografskom konkursu »Don Kihot« u organizaciji španskog Instituta Servantes iz Beograda, gde je o nagradama odlučivao međunarodni žiri.

Noho Skript je pismo Bogdana Novakovića rađeno na završnoj (petoj) godini studija školske 2012/13. kao multi-master familija. Za ovo pismo Bogdan je osvojio treće mesto na konkursu »Don Kihot«.

Teh Aleksandra Andrejića započeto je na četvrtoj godini osnovnih studija, kada je urađena osnovna težina. Na master studijama Aleksandar je primenio multi-master i tako dobio raspon od nekoliko težina. Da bi ostvario harmonične proporcije u svim težinama, odlučio je da visina malog slova varira, tako što će se povećavati sa porastom težine.

Multi-master spada u napredne tehnike koje nisu deo nastave osnova projektovanja pisma na Fakultetu primenjenih umetnosti. Stu­den­ti koji su učili po starom programu bili su ohrabrivani na petoj godini da svoje fontove razviju u multi-master familiju, ali se to obično odvijalo putem naknadnih konsultacija i na tipografskim radionicama. Po bolonjskim programima na master studijama studenti dobijaju informacije o multi-masteru, kao i o ostalim naprednim tehnikama, ali za primenu imaju vremena samo oni koji odaberu da rade završni rad iz oblasti Pisma. Na doktorskim studijama koje su započele školske 2013/14. godine, predviđen je stručni izborni predmet na kome će se ova tehnika detaljno proučavati i primenjivati.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pisma Adamant, Minka, Malaga/Platan, Nioki, Carreta, Ivica i Noho Script rađena su pod mentorstvom prof. Olivere Stojadinović.

Pismo Mališa je rađeno kao zadatak kod docenta Jane Oršolić.

Pismo Tech je rađeno kao zadatak na četvrtoj godini kod docenta Vedrana Erakovića, a na masteru kod prof. Olivere Stojadinović.

Pismo Neoplanta transponovala je u multi-master format Olivera Stojadinović.

Na radionicama Tipoberba, pod mentorstvom docenta Vedrana Erakovića, rađena su u multi-master formatu pisma: Minka, Platan, Mališa, Nioki, Carreta i Ivica.

Pisma Adamant BG, Neoplanta BG, Platan BG i Nioki BG mogu se dobiti besplatno preko sajta Tipometar (www.tipometar.org)Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Adamant, Vedran Eraković

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Neoplanta BG, Stjepan Fileki

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Platan BG, Ivana Ćirović

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Nioki, Marijana Oršolić

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Minka, Nemanja Joanović

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Mališa, Tamara Brčić

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Carreta, Tamara Pešić

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Ivica, Ilija Lazarević

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Noho Script, Bogdan Novaković

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Tech, Aleksandar Andrejić

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju