OVO JE NEDELJA ZA...
Jana Oršolić

Signum 8
Časopis Grafičkog odseka
Fakulteta primenjenih umetnosti
oktobar 2015.

Nedeljni kalendar za školsku 2015/2016. godinu, radovi studenata FPU, moduli: Grafika i knjiga, Grafički dizajn, Fotografija i Animacija
Predmet Pismo 3, klasa 2014-15.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Listovi koji ilustruju svaku od 52 nedelje u ovom kalendaru, nastali su na predmetu Pismo 3, u drugom semestru školske 2014/15. godine.

U tom periodu, jedan od projekata na predmetu Pismo, na kom rade studenti treće godine modula Grafika i knjiga, Grafički dizajn, Fotografija i Animacija, su skice za fontove. Pošto ovo zahteva individualne konsultacije a grupa je velika, čekanje ume da bude dugo i obeshrabrujuće.

Da bismo to vreme pokrenuli, studenti su iz nedelje u nedelju pravili najmanje jednu slovnu kompoziciju na listu dimenzija 13×13cm, sa fleksibilnom temom »Ovo je nedelja za…«. Za rad na ovom malom bočnom projektu nisu bili ocenjivani, već im je nagrada za trud bio odabir rada za kalendar. Osnovne informacije na početku rada su bile da se kalendar štampa digitalno, crno-belo, na najjednostavnijem papiru, nekakvoj ofsetnoj hartiji od stotinak grama. Ukoliko znate šta radite, ništa više od toga vam nije ni potrebno.Danilo Mimović

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Danilo Radović

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Goran Rakić

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Anja Jovanović

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Veljko Vranjevac

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Miloš Zlatanović

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Jovan Rakić

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Isidora Šajković

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju