DECENIJA PROJEKTA
»ĆIRILICE NA POKLON«
Autor: K. R.

Politika
20. 01. 2016.

Nedavno se na sajtu Tipometar pojavilo obaveštenje da je deseta familija fontova koji sadrže ćirilicu, pod nazivom Nokturno BG, dostupna za preuzimanje i besplatno korišćenje. Na raspolaganju su i fontovi iz ranijih godina koji se već se nalaze na mnogim računarima, a sa njih su preneti u knjige, časopise, plakate, ambalažu, ulične natpise, bilborde, internet prezentacije, televizijske emisije… Odabrani su tako da pokrivaju raznovrsne namene, pa se među njima nalaze fontovi za slaganje teksta, oni koji su pogodni za grafički dizajn i tri rukopisna fonta.

Iako je na svetskom tržištu ponuda fontova koji sadrže ćirilicu daleko veća nego ranije, čemu je doprineo tehnološki napredak i porast konkurencije, još uvek postoje izvesne teškoće u njihovom korišćenju. Posebnost našeg kurziva u kome se slova д, г, п i т razlikuju od onih koji se dobijaju u fontovima strane proizvodnje rešena je postojanjem alternativnih slova, ali se do njih može doći samo u novijim programima kada se u meniju označi srpski jezik. U fontovima koje nudi Tipometar naša kurzivna slova dostupna su u svim programima i sistemima.

Udruženje Tipometar i istoimeni sajt www.tipometar.org koji se bavi pismom i oblastima njegove primene, kao što su tipografija, oprema knjige i grafički dizajn, osnovala je grupa entuzijasta sa Fakulteta primenjenih umetnosti 2004. godine. Njihova inicijativa je takođe bila da svake godine obezbede po jedan komplet fontova koji sadrže slova ćirilice, latinice i sve neophodne znake, a koji bi bili svima dostupni i besplatni.

Projekat pod nazivom „Ćirilice na poklon” pokrenut je 2006. godine uz pomoć Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Beograda, 2011. godine finansiranje je pomoglo Ministarstvo vera i dijaspore, a od 2012. godine Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Sa ovom akcijom, problem primene ćirilice u štampi i drugim medijima počeo je da se rešava u praksi.

Tokom deset godina aktivnosti u saradnji sa gradskim i državnim institucijama, sa sajta Tipometar je preuzeto više desetina hiljada kompleta fontova, što je značajan doprinos očuvanju ćirilice u našoj računarskoj sferi. Kolika je komercijalna vrednost ove akcije može se proceniti na osnovu podatka da novac koji pojedinačni autor dobija za svoj rad pokriva tržišnu vrednost od najviše dvadesetak kompleta.

Autori koji su do sada ustupili svoje fontove su profesori i diplomci sa Fakulteta primenjenih umetnosti na kome je projektovanje tipografskog pisma uključeno u studijske programe. To su: Stjepan Fileki, Vedran Eraković, Jana Oršolić, Ivana Ćirović, Marijana Oršolić, Stevan Ivić, Marija Rnjak i Olivera Stojadinović koja je i rukovodilac projekta.Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju