ZAGONETKE I BRZALICE
Radionica pisma na Letnjoj školi
Univerziteta umetnosti

Tršić
20 – 27. jul 2013.

autor: Marija Rnjak

Letnje umetničke škole Univerziteta umetnosti u Beogradu se organizuju još od 2001. godine, u cilju širenja kulture i umetnosti, obuhvatajući njihove najrazličitije aspekte i prezentujući ih u mestima širom Srbije.
Ove godine ona je tradicionalno održana u Tršiću, od 20. do 27. jula pod nazivom »Što je nebo, da je list hartije...«. Program letnje škole je osmišljen tako da se promoviše kulturno blago i istražuje tradicija i bogatstvo lozničkog kraja.

Ukupno, ona je obuhvatala oko pedeset polaznika i šest umetničkih radionica, koju su vodili različiti profesori sa Univerziteta umetnosti. Na kraju letnje radionice, u Galeriji Vukove spomen škole, predstavljeni su svi radovi i istraživački projekti kojima su se studenti bavili tokom sedam dana. Veliki broj dela, ostavljen je gradu Loznici, koji je ujedno i pokrovitelj letnje umetničke škole, zajedno sa Centrom za kulturu »Vuk Karadžić«. Ostali radovi će se naći u zgradi Rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Slikarsku radionicu je vodila profesorka sa Fakulteta likovnih umetnosti i prorektor Univerziteta umetnosti Anđelka Bojović, skulptorsku profesori Fakulteta primenjenih umetnosti Goran Čpajak i Marko Lađušić, dok je keramičarska bila pod rukovodstvom profesora Velimira Vukićevića i Lane Tikveše, sa istog fakulteta.

Profesor Fakulteta dramskih umetnosti Janko Baljak je vodio filmsku radionicu, a sa Fakulteta muzičke umetnosti su se predstavile dve radionice: etnomuzikologija, koju je vodila profesorka Olivera Vasić i radionica gitare koju je vodio profesor Srđan Tošić.

Pored ovih radionica, prezentovan je i istraživački projekat »Pismo«, na kome smo radile Elda Stanković i ja, studenti Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Cilj ove radionice je bio sjedinjavanje kulture sredine u kojoj radovi nastaju, sa veštinama kaligrafije i tipografije.

Elda se bavila tipografijom, praveći seriju plakata na temu narodnih zagonetki koje je Vuk sakupljao, koristeći slova iz knjige »Prvi srpski bukvar inoka Save Venecija 1597«. Fotografije koje je koristila na plakatima su napravljene u Tršiću, a slova na njima su slagana tako da se kroz igru može pretpostaviti rešenje zagonetke.

Ja sam se, s druge strane, bavila realizacijom radova izvedenih različitim kaligrafskim tehnikama i ćiriličnim rukopisima, na osnovu prethodno odabranih narodnih brzalica koje je prikupio Vuk Stefanović Karadžić. Dela su nastala neposredno i spontano, u direktnom dodiru sa mestom, dovodeći u vezu prirodu, veštinu kaligrafije i misao naroda.

Smešteni u centru samog Tršića, imali smo priliku da se upoznamo sa okruženjem i bogatstvom kulture i prirode na jednom mestu. Radilo se u toku celog dana, po potrebi i inspiraciji, a rad se uglavnom izvodio u prirodi, na mestima koja su najviše pogodovala za to. Dolazivši u vezu sa turistima koji posećuju ovaj kraj, a istovremeno sa lokalnim stanovništvom, dobija se utisak mesta koje neprestano cirkuliše. Vodeći se time, smatrala sam da bi valjalo vratiti u upotrebu narodne brzalice, koje su danas mahom zaboravljene. One su odraz dinamičnosti i neprestane igre, jezičkih zavrzlama i grešaka. Brzina njihovog izgovora i greške koje se javljaju prilikom ponavljanja, uzete su kao inspiracija za eksperimentalnu kaligrafiju kojom sam se bavila svih sedam dana radionice. U upotrebi su se našli različiti materijali i ćirilična pisma koja su poslužila kao osnova radova. Boje su uglavnom »zemljane« i mirne, dok je dinamičnost iskazana kroz ekspresiju igre slovnih oblika. Drugi element svih radova predstavlja onaj »čitljivi« deo, ćirilica u formi ustavnog brzopisa koja takođe asocira na početnu ideju.

Na taj način, radovi spajaju narodnu tradiciju i umetnost na jedan savremen način, suštinski ih približuju današnjem vremenu, a istovremeno obraćaju pažnju na prošlo.

Celina tipografskih i kaligrafskih radova je uobličena krajnjom izložbom i prezentacijom u Galeriji Vukove spomen škole, a deo finalizovanih radova je poklon Muzeju pisma i kaligrafije u Tršiću.


Učesnice radionice:

 

 

Pita Petar Pavla, pošto Pavle par pataka.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Petar Petru pleće peče, peci Petre Petru pleće.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Javorov jaram, javorova ralica, ralo drvo javorovo.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Javorov jaram, javorova ralica, ralo drvo javorovo.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Svaka svraka skaka na dva kraka.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Lisica i rep, i nad rep i pod rep, i na repu kitasta, ozdol podbjelasta, uz uši uzdasta, naćulila uši, ode u kokoši.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Čokančićem ćeš me, čokančićem ću te.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Krivo ralo Lazarevo krive laze razoralo.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Petar plete Petru plot su tri prsta po triput, brzo pleti Petre plot su tri prsta po triput.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Gra' bijeli, gra' žuti, gra' žućačić.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Miš uz pušku, miš niz pušku.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Na kantaru katran, kantar meri katran.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Crn jarac, crn trn, crn brsti trn.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Ja pasoh pokraj zlokotlokrpkotle krpi, a zlokotlokrpovica ručak kuva, oko njih trista i troje zlokotlokrpčadi.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Pismo i dobro bismo, i konja pogodismo, i konj osta pod pogodbom.

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Belo bacim ga gore, bacim ga dole žuto (jaje)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Dvije grede pune belih golubova (zubi)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Gora ovud gora otud među njima zmaj leži (češalj)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Svoj drob ije svoju krv pije (sveća)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Bez mene je tama u svim kućama (prozor)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Svatko ga treba ali samo jedanput (grobar)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Zuba nema ruku nema a opet ujeda (zmija)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Jedno na dvoje ide (gaće)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Danju sam laža a noću istina (san)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju

Uvek ide a nikad se ne umori (potok)

Za detaljan prikaz kliknite na ilustraciju