ćirilica    english

TIPOMETAR U PARIZU
14. novembar – 31. decembar 2013.

fotografije: Slavko Milenković,
Milovan Ćirovski

Postavka u Kulturnom centru Srbije u Parizu pod nazivom »Tipometar – savremene srpske tipografske ćirilice«, čiji je inicijator i organizator Olivera Batajić Sretenović, sastoji se iz tri izložbe: »Ćirilice na poklon«, »Tipografske radionice« i »Tri beogradska autora pisama«. Njen cilj je da prikaže deo aktuelne srpske produkcije tipografskih pisama, kao i rezultate edukacije u ovoj oblasti.

Ćirilice na poklon
Najznačajniji projekat Tipometra koji ima za cilj da korisnicima stavi besplatno na raspolaganje što veći izbor kvalitetnih tipografskih ćirilica, zajedno sa odgovarajućom latinicom, koje u potpunosti odgovaraju standardima našeg pisma.
Osam tipografskih familija dostupno je na sajtu www.tipometar.org. Autori su: Olivera Stojadinović, Vedran Eraković, Stjepan Fileki, Jana Oršolić, Ivana Ćirović i Marijana Oršolić.

Tipografske radionice
Tri tipografske radionice održane su u Resavici, Latkovcu i Tršiću u periodu od 2010. do 2012. godine. Mentori su bili prof. Olivera Stojadinović i docent Vedran Eraković.

Tri beogradska autora pisma
Profesori sa Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, Olivera Stojadinović, Jana Oršolić i Vedran Eraković, predstavljaju svoje radove.

Radovi studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, predstavljeni su video projekcijom u izlogu.

Autor postavke: Olivera Stojadinović
Postavku realizovali: Olivera Batajić Sretenović, Slavko Milenković, Sofija Milenković i Miroslav Sretenović.

Zahvaljujemo na pomoći Novaku Biliću, Sofi Nersesijan Ruksel i zaposlenima u Kulturnom centru Srbije u Parizu.

Realizaciju izložbe je pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.