ДИЈАКРИТИКА
Писмо за европски културни простор

аутор: Оливера Стојадиновић

Реализацију овог пројекта подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

Усправном фонту Дијакритика који је реализован у 2017. години, сада се придружује и курзивни облик. Фамилија Дијакритика састоји се из два фонта: Dijakritika-Regular. otf и Dijakritika-Italic.otf.

Преузмите фонтове писма Дијакритика у OpenType и веб формату:

Dijakritika-otf.zip, 59 kb
Dijakritika-woff.zip, 57 kb

Преузимањем фонта прихватате услове коришћења.

Распакујте otf фонт и инсталирајте га у систем на уобичајен начин. Слова ћирилице добићете коришћењем тастатуре Serbian (Cyrillic), а слова латинице и грчког коришћењем одговарајућих тастатура.

Фонт у woff формату распакујте и укључите у своју интернет страну, уз помоћ приложеног css кода.

Уколико имате проблема са инсталацијом фонтова или нека друга питања или примедбе, пишите на адресу: komentar@tipometar.org

Дијакритика

Дијакритика је серифно писмо у усправном и курзивном облику предвиђено за употребу у штампи и на интернету. Садржи сва слова потребна за језике европског културног подручја (ћирилица, латиница, грчки), као и старе облике ћирилице.

Посебна особина овог писма је могућност комбиновања свих слова са комбинујућим дијакритицима. Уникод табеле предвиђају места за основна слова савремене и старе ћирилице, латинице и грчког, као и за све потребне дијакритике, акценте и надредне знаке. Постоје места и за многобројна слова са дијакритицима, али, не постоје посебна места за све комбинације које се јављају у пракси.

Фонтови Дијакритика користе OpenType функцију (mark positioning) која омогућава комбиновање сваког слова са било којим изабраним дијакрититиком или надредним знаком. Штавише, могуће је и суперпозиционирање надредних знакова (функција mark to mark), што се често јавља у старим ћирилским рукописима, а што је, до сада, био тешко интерпретирати у типографији.

Ове функције могу се реализовати у свим програмима који подржавају OpenType програмирање, а то су првенствено Adobe графички пакети, док су на интернету увек доступне, без посебних подешавања.

Акцентовано слово добија се тако што се прво откуца основно слово, а затим се изабере одговарајући комбинујући акценат, или више њих, редом, из табеле са знацима (подручје punctuation, combining diacritical marks).

 


За детаљан приказ кликните на илустрацију

За детаљан приказ кликните на илустрацију

За детаљан приказ кликните на илустрацију

За детаљан приказ кликните на илустрацију

За детаљан приказ кликните на илустрацију

За детаљан приказ кликните на илустрацију

За детаљан приказ кликните на илустрацију

За детаљан приказ кликните на илустрацију

За детаљан приказ кликните на илустрацију

За детаљан приказ кликните на илустрацију